Acatistul noilor mucenici şi mărturisitori din temniţele comuniste

Precuvântare

Cercetând noi istoria bisericească în lumea noastră creştin ortodoxă, aflăm nişte valori mari şi doveditoare pentru existenţa noastră, pentru Ortodoxia noastră, pentru viaţa noastră de toate zilele, aici, în răsăritul Europei. Cel mai important lucru, grăitor pentru noi şi în viitor, sunt noii mărturisitori din închisorile noastre şi de la Canal. E cel mai important genocid din lumea asta.

Nu a existat o urgie mai puternică decât a fost, în România, Canalul. Şi noi avem pe acei rugători fierbinţi, înaintea lui Dumnezeu, şi ne duc, mai departe, în istorie. Ei sunt temelia pe care ne aşezăm noi pentru veacul viitor…

 Părintele Justin Pârvu
(3 octombrie 2012) […]

Nouă ani de la trecerea la cele veşnice a Cuviosului Părintelui nostru Sofian Boghiu.


TROPAR

Stâlpul de foc al rugăciunii neîncetate, comoara cea tainică a monahilor,
Împodobit-ai pământul românesc cu strălucirile dumnezeieşti ale darurilor,
Cu lumina rugăciunilor tale veseleşte inimile noastre înconjurate de ispite,
Ca împreună cu îngerii să-ţi împletim laude din cununa gândurilor smerite. […]

Rugăciune pentru proslăvirea noilor mucenici

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce i-ai păzit pe cei trei tineri şi pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce i-ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în faţa prigonito­rilor, primeşte de la noi această puţină rugăciune. Să­deşte, Hristoase Dumnezeule, jertfa lor ca o sămânţă pe pământul inimii noastre. Să fie această sămânţă aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre în­ceput bun mântuirii şi dătătoare de curajul mărtu­risirii adevărului în faţa celor care îl batjocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii Bisericii celei dreptslăvitoare. Fă ca virtuţile şi jertfa lor să mustre lenevia şi negrija noas­tră, şi să primim această mustrare spre îndreptarea noastră. […]