Seceta sufletească

Chip al pustiului interior care cucereste intr-o masura tot mai mare sufletul omu­lui contemporan, anul acesta seceta a lovit si Romania. Asa a ingaduit bunul Dumnezeu, precum in vremea Prorocului Ilie, ca sa in­telegem ca nu de la oameni ne vine scapa­rea. Aceasta o spunem pentru ca si America, tara la care multi isi atintesc privirile ca la un dumnezeu, s-a confruntat cu cea mai mare seceta din ultimii cincizeci de ani.

Pamanturile arse si insetate de apa exprima sufletul recentului cetatean „mondial”, pustiit de credinta si increderea in Dumnezeul cel Viu. Pierduti intr-o lume de masini si calcu­latoare, imagini si ideologii, chiar si romanii — din vechime, popor dreptcredincios — au de­venit insensibili la durerea aproapelui. […]

Poate cel rău să ne stăpânească sufletele prin codurile de bare?

Există, cu siguranţă, forţe antihristice ce ar dori desacralizarea Bisericii şi transformarea acesteia într-un fel de partid politic care să-şi consume energiile în lupte sterile cu un fals antihrist, la ale cărui iluzii ar trebui să se raporteze. Întotdeauna şi la orice oră s-ar primi comandă. Pentru ele ar fi mult mai uşor aşa.

Lupta pe orizontală este foarte simplu de câştigat de către acestea, când se face din Antihrist centrul vieţii noastre şi nu există o raportare la Hristos, cu care ar trebui să avem o relaţie vie. […]

Darul prorociei – Schiarhimandritul Lavrentie de la mănăstirea de maici Sfânta Treime – Cernigov

Prorocescul dar al străvederii, care a pecetluit în veacurile trecute pe mulţi sfinţi şi nevoitori, se arată astăzi cu anevoie. Totuşi, chiar şi în acest veac al credinţei împuţinate, mai există oameni ce s-au învrednicit cu veştmântul de proroc. Unul dintre ei este schiarhimandritul Lavrentie de la Cernigov – Mănăstirea de maici Sfânta Treime.

Cu darul luminător al străvederii sale, s-a dovedit un povăţuitor de nădejde pentru sute de monahi şi mireni ce se luptau să-şi afle calea prin devălmăşia vădită a acestor vremuri grele, de pe urmă.

Schiarhimandritul Lavrentie, în lume Luca Ievsievici Proskura, s-a născut în 1868, în regiunea Cernigovului. Părinţii săi erau nişte ţărani simpli. Luca a fost cel dintâi dintre cei şapte copii ai lor. A avut o copilărie grea; mama sa zăcea adesea la pat şi, după ce tatăl său a murit, băiatul a trebuit să poarte şi îndatoririle unui bărbat, pe lângă cele ale unei femei. […]

Noile tehnologii producătoare de lumi virtuale – Un mare pericol pentru omenire

Internetul –ca vehicul al globalizării

Elementul cheie al viitoarei împărăţii a “fiarei”, – este Internetul („acest vehicul al globalizării, într-o eră digitală…”, Vitalie Ciobanu, revista Contrafort, nr. 4-5, 2007, pag. 11) care reprezintă o reţea globală, şi care, ca o pânză de păianjen s-a întins peste toată lumea, inclusiv şi peste România şi Republica Moldova. Căci paginile de Internet, numite: WWW- World Wide Web – aceasta şi înseamnă în traducere liberă din limba Engleză: „pânză de păianjen globală”. În aceste condiţii, chiar şi fără să vrei ţi se impune întrebarea: Dacă în ultima vreme tot mai mulţi oameni se prind ca muştele şi se încâlcesc în această pânză de păianjen, atunci oare cine este acest misterios „păianjen global”? Nu cumva este chiar împăratul „lumii acesteia” – satana?

Simbolul veacului XXI va deveni „televiziunea de mari dimensiuni” – multimedia […]