Noile tehnologii producătoare de lumi virtuale – Un mare pericol pentru omenire

Internetul –ca vehicul al globalizării

Elementul cheie al viitoarei împărăţii a “fiarei”, – este Internetul („acest vehicul al globalizării, într-o eră digitală…”, Vitalie Ciobanu, revista Contrafort, nr. 4-5, 2007, pag. 11) care reprezintă o reţea globală, şi care, ca o pânză de păianjen s-a întins peste toată lumea, inclusiv şi peste România şi Republica Moldova. Căci paginile de Internet, numite: WWW- World Wide Web – aceasta şi înseamnă în traducere liberă din limba Engleză: „pânză de păianjen globală”. În aceste condiţii, chiar şi fără să vrei ţi se impune întrebarea: Dacă în ultima vreme tot mai mulţi oameni se prind ca muştele şi se încâlcesc în această pânză de păianjen, atunci oare cine este acest misterios „păianjen global”? Nu cumva este chiar împăratul „lumii acesteia” – satana?

Simbolul veacului XXI va deveni „televiziunea de mari dimensiuni” – multimedia

Şi după aprecierea experţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale, dezvoltarea de mai departe a acestei uriaşe reţele globale, va duce la computerizarea generală a societăţii umane, în care simbolul veacului XXI va deveni „televiziunea de mari dimensiuni” – multimedia, care le va cuprinde în sine pe toate celelalte componente, astăzi deja prezente în societatea noastră, în mod separat: computerele de azi, tv, video şi telefonul. Şi posibilităţile tehnice ale acestei super-noi tehnologii, sunt într-adevăr nelimitate.

…în veacul XXI: „va începe sfârşitul civilizaţiei umane”

Doctorul în ştiinţe tehnice A. Bolonkin, care în prezent este stabilit cu traiul în SUA scria, că în veacul XXI: „va începe sfârşitul civilizaţiei umane”, care va fi înlocuită de civilizaţia electronică. Şi în procesul de dezvoltare al acestei civilizaţii electronice, se va naşte mintea sau raţiunea supremă. Iar această raţiune supremă va deveni acel dumnezeu, care va conduce nu numai o planetă, ci întreg Universul…

Alt om de ştiinţă, academicianul V.Gluşcov, ce s-a aflat pe vremuri în fruntea institutului de cibernetică al Academiei de ştiinţe a RSS Ucrainene, afirmă că: Până în anul 2020, omul îşi va putea dărui computerului conştiinţa lui de sine (!?), practic prin aceasta devenind nemuritor… Şi atunci omul va începe să simtă, că el – este om, dar în acelaşi timp, tot el – este maşină, căci atunci în om se va produce un fel de sciziune a minţii, de dedublare a personalităţii lui, a conştiinţei lui de sine…” Iar mai precis şi mai adevărat: atunci în om se va produce distrugerea totală a personalităţii sale, cu adevărat ne muritoare, cele zidite după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu. Căci scopul principal al satanei – este să vâneze Sufletele noastre şi să le prindă în nenumăratele sale capcane.

Însă satana nu poate altfel să ne măgulească şi să ne înşele, decât numai prin linguşire şi minciună „căci minciunos este şi tatăl minciunii”.

99 la sută din ştiinţă, tehnică şi artă, are legătură directă cu puterea duhurilor celor necurate.

Iar binecunoscutul om de ştiinţă Bielorus, membru al Academiei de Ştiinţe al Bielorusiei, profesorul Victor Veinic, care şi-a dedicat ani îndelungaţi ai vieţii sale, cercetării legăturilor dintre lumea materială şi lumea Duhovnicească, a afirmat cu tărie că: computerul slujeşte ca o armă în mâina celui viclean, iar computerele, chiar au apărut cu ajutorul demonilor, şi că 99 la sută din ştiinţă, tehnică şi artă, are legătură directă cu puterea duhurilor celor necurate. Adică majoritatea oamenilor de ştiinţă, a inginerilor, a arhitecţilor, a scriitorilor, a actorilor, a muzicienilor şi în general a tuturor artişitilor şi a oamenilor de cultură, prin diferite metode, poate chiar fără să-şi dea seama, comunică cu duhurile cele necurate; iar în acest loc trebuie să amintim şi de cazul talentatului pictor român Mircea Ciobanu, care în ultima parte a vieţii sale a lucrat în occident şi care înainte de moarte sa, ce printre altele s-a produs în condiţii misterioase, a recunoscut public, într-un film documentar, că dacă vrei să faci artă, trebuie să-ţi vinzi Sufletul diavolului; şi el chiar povesteşte cum s-a întâlnit cu diavolul aievea, în chip de conte italian, care i-a propus să colaboreze, să-i facă portretul…

„Succesele” şi „realizările” din ultima vreme în domeniul tehnico-ştiinţific – „minuni minciunoase” ale diavolului

Dar noi ştim din Sf. Scriptură şi din scrierile Sfinţilor Părinţi, că în vremile antihristului oamenii vor fi măguliţi şi înşelaţi prin „minuni minciunoase”. Şi după părerea unanimă a mai multora dintre tâlcuitorii Apocalipsei, aceste „minciunoase minuni” nu sunt altceva, decât chiar „succesele” şi „realizările” din ultima vreme în domeniul tehnico-ştiinţific, cărora trebuie să le atribuim tv, internetul şi în general toate mijloacele moderne de informare în masă şi mai ales ultimele tehnologii de telecomunicaţie celulară. Căci cu aceasta: „îi înşală pre cei ce lăcuiesc pre Pământ” (Apoc. Cap 13, vers. 14) adică oamenii se resimt, suferă urmări grave, distrugătoare de Suflet, ale influenţei otrăvitoare a acestor „minuni” tehnice din ultima vreme, ce îi cufundă în realitatea virtuală prezentată de mijloacele moderne de telecomunicaţie digitală.

Virtual – înseamnă ceva care nu există în realitate, ceva fals, minciunos, înşelător. Iată de ce şi Cartea Apocalipsei le numeşte pre aceste „minuni” virtuale – înşelătoare.

„Scopul noilor tehnologii de producţie a realităţilor virtuale, este alcătuirea unei false lumi, – scrie ierom. Anatolie Berestov – iar atunci când în conştiinţa omului aceste false lumi vor deveni nişte „realităţi adevărate” şi active, atunci omul pur şi simplu nu-şi va mai putea controla mintea sa, nu va mai putea face în mintea sa deosebirea dintre realitatea adevărată şi „realitatea” virtuală, adică dintre adevăr şi minciună.

Noi Creştinii, trebuie să avem în vedere marele pericol, ce îl prezintă pentru Sufletul omului şi pentru întreaga omenire, noile tehnologii producătoare de lumi virtuale, adică de false „realităţi”, de înşelătoare şi minciunoase „minuni”. Pentru că cel mai mare minciunos şi tată al minciunii – este însuşi diavolul.

Extras din cartea Taina Fiarei, Tâlcuire la proorocirile din Apocalipsa lui Ioan.

Tradus şi adaptat de Dumitru Lăpuşneanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *