La cine să alergăm noi, atunci când ne aflăm în felurite primejdii ale vieţii: în cele cu veste şi în cele fără de veste?

Pentru cazuri când cineva rătăceşte drumul sau când năvălesc preste ei (el, ea) tâlharii „de drumul mare” – iarăşi la Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie), făcătorul de minuni, grabnic ajutătorul şi „tuturor celor din primejdii iute scăpare” (Acat. Sfântului Nicolae). Iar pentru adeverire arătăm aici şi o minune a Sfântului Nicoale, ce s-au făcut în chiar zilele noastre. O tânără familie de Moldoveni, un bărbat cu femeia sa, care îl aveau pre Sfânt ca ocrotitor al familiei lor şi lucrau împreună în Italia, au dorit să ajungă la Bari şi să se închine la Moaştele Sfântului Nicolae. Şi iată când au ajuns ei în acest oraş, mergând pe o aleie spre biserica unde se află Moaştele Sfântului, şi tot vorbind între ei, din îndemnul diavolului s-au luat deodată la ceartă şi s-au aşezat pe un scaun să se „lămurească”. Ei având asupra lor mai mulţi bani (vre-o 15 mii de euro) umblau îmbrăcaţi mai simplu, iar femeia lui era tânără, înaltă, bine făcută şi frumoasă. Şi cum şedeau ei pe banca aceia şi se certau, i-au văzut un tâlhar Albanez, şi s-au apropiat de ei (el de fapt după cum mai târziu s-au adeverit, umbla prin oraş căutând victime, adică fete ce provin dintre emigranţi, fără de apărare, ca ademenindu-le să le fure şi apoi să le vândă). Acel tâlhar la arătare avea un chip distins în jur de 55-60 de ani, cu aer de poet, vorbea şi româna, şi rusa, şi italiana, şi franceza şi alte limbi. Se dădea drept un fost căpitan de corabie, care au lucrat sub drapel italian şi ieşind la pensie au rămas în Italia cu traiul. Tinerii erau nişte oameni culţi cu studii superioare, în domeniul artelor, deschişi la Suflet, dar puţin cam naivi şi au intrat repede în vorbă, căci repede au găsit şi teme comune. Şi tot vorbind ei aşa, Albanezul (crezând că ei sânt dintre emigranţii fără de lucru şi săraci) i-au invitat să ia masa împreună (chipurile, dar de fapt le-au întins o cursă) la o cantină a săracilor Caritas, patronată de biserica catolică. Iară ei, mânaţi de un fals duh de frăţietate au fost de acord şi s-au pornit cu entuziasm înspre cantină. Cantina aceea era nu departe Moaştele Sfântului Nicoale, aşa că chiar le era într-un drum. Când au intrat în cantină, portarul, un tânăr Italian binevoitor şi care ştia cine este acel „căpitan” i-au şoptit bărbatului să nu intre, dar el nu l-au ascultat şi ei au intrat după Albanez. Până la ora mesei mai fiind ceva vreme, „căpitanul le-au propus să treacă în curtea interioară (care nu mai avea vre-o ieşire prin altă parte spre stradă), chiar oferindu-le şi scaune. Şi deodată ca din senin au mai apărut nişte bărbaţi tineri cu feţe de ucigaşi, care i-au înconjurat chipurile să „stea de vorbă”. Tinerii Moldoveni au înţeles imediat despre ce este vorba şi femeia au înlemnit de frică, iar bărbatul s-au speriat şi el puţin, dar îmbărbătându-se au strigat în inima lui la Sfântul Nicoale, Şi o, minune! Într-o clipeală de ochi au primit de la Dumnezeu aşa o putere, că şi-au luat femeia de mână, s-au sculat în picioare şi zicând către tâlhari: Eu merg la Sfântul Nicoale, au trecut printre tâlharii care au rămas încremeniţi, şi ieşind, s-au dus drept la Moaştele Sfântului Nicoale, unde ajungând cu bine, au cetit Sfântului Acatist, şi i-au dat mulţămire pentru grabnicul ajutor şi scăpare din mâna tâlharilor.

Şi la Dreptul Iosif, Logodnicul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Căci Sfânta Predanie ne spune, că şi preste Iosif au năvălit tâlharii, când fugea el împreună cu Dumnezeiescul Prunc şi cu Maica sa în Eghipet.

Fragment din cartea: DESPRE DEOSEBITELE DARURI ALE SFINŢILOR, alcătuită de către Dumitru Lăpuşneanu.

Basarabia, anul de la Domnul 2009

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *