Vsevolod Marchevici – Arheolog, cercetător al neoliticului şi eneoliticului, Om eminent al culturii, originar din Cuconeștii Vechi

Marchevici Vsevolod

(28 octombrie 1917, Cuconeştii Vechi, judeţul Bălţi – 1997, Chişinău)

Arheolog, cercetător al neoliticului şi eneoliticului, muzeograf. А studiat la Liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti, iar mai apoi la Universitatea Politehnică din Bucureşti. În 1962 a ab­solvit Facultatea de Istorie a Universi­tăţii de Stat din Cernăuţi. Începând cu anul 1965 lucrează în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. în anul 1968 şi-a luat doctoratul în ştiinţe isto­rice. A fost un cercetător competent al neoliticului şi eneoliticului, autor a zeci de monografii, studii, articole ştiinţifice cu o tematică de arheologie. VMarchevici a reprezentat ştiinţa arheologică din Moldova în cadrul diverselor manifestări ştiinţifice din Moscova, Kiev, Sankt Petersburg, Odesa, Sofia, Belgrad, Bucu­reşti, Budapesta, Bacău, Iaşi. Este autorul expoziţiei permanente a Muzeului de arheologie şi etnografie al Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, deschisă pentru public în 1986. În 1994 este angajat în funcţie de cer­cetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, contribuind la sistematizarea colecţiilor arheologice ale instituţiei. în cadrul acestui mu­zeu semnează ultimele articole ştiin­ţifice şi reprezintă instituţia muzeală la Congresul de Tracologie din Româ­nia (Constanţa) şi la Simpozionul din Szolnok (Ungaria, 1996). În 1968 i s-a conferit titlul Om eminent al culturii din RSSM.

Opera:
1. Маркевич В., Буго-Днестровская культура на территории Молдавии (Кишинев 1969).
2. Marchevici V., Muzeul de Arheologie şi Etno­grafie al Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pliant (Chişinău 1989).

3. Marchevici, Vsevolod. Aşezarea cucuteniană Cuconeştii Vechi – Stânca lui Harascu (La station cucuténienne Cuconeştii Vechi – Stânca lui Harascu). In: Tyrageţia, MNIM, Chişinău, 1997, nr. 4-5, p.81-95.

Bibliografie:
1. Vsevolod Marchevici. Necrolog. Tyragetia IV-V, 1997, 333-334.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *