Archive for the ‘Educaţie creştină’ Category

Mărturii și evocări despre Părintele Sofian Boghiu

Sădește un pom, ca să fii Om! Cimitirul din Cuconeștii – Vechi. Amenajarea teritoriului

Un iconar de suflete. Părintele Sofian Boghiu (1912 – 2002)

Cadouri de sărbători pentru elevii gimnaziului din s. Cuconești, Edineț

Eveniment organizat de Asociația Cultural-Istorică Noua Galilee în colaborare cu Teleradio Moldova. 

Sursa video: www.trm.md; foto Alexandru Goloseev (more…)

Părintele Sofian (Boghiu): „Cum aşteptăm noi Crăciunul?”

Sofian-01„Vino, Doamne lisuse, Mântuitorule!”

Ştim că Pruncul Sfânt, a Cărui naştere o vom prăznui peste câteva zile, este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, aşa cum ne-au învăţat Proorocii şi Apostolii. Dar ce folos avem noi din această ştiinţă despre Iisus? Mă întreb şi vă întreb pe fiecare în parte: câtă credinţă curată şi câtă dragoste sinceră purtăm în inimi Bunului nostru Mântuitor, Care ne-a lăsat cuvânt de nădejde şi de putere în clipa când Se înălţa Ia cer: „Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20)?

Cum aşteptăm noi Crăciunul? Ce pregătiri facem noi pentru ziua aceasta mare din istoria mântuirii? Cum aşteptăm noi pe Stăpânul Lumii, pe Stăpânul stăpânilor, pe Mântuitorul neamurilor? Va găsi Pruncul Iisus Hristos cu Sfânta lui Maică un colţişor curat şi odihnitor în ieslea din Betleemul inimii noastre, sau aceasta este mânjită şi surpată şi pustiită de păcate şi El nu va putea găsi în noi locaşul cuviincios ca să-Şi plece capul? (more…)

Pietrele vorbesc la Cuconeștii Vechi…

Recent, membrii Asociației cultural-istorice “Noua Galilee” au identificat locul bisericii “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Cuconeștii Vechi,  distrusă de “bezbojnici”  în vremurile de tristă amintire.

Dărâmăturile bisericii se găsesc la câteva sute de metri de vechiul cimitir în care cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, în primăvara anului 2011, a fost sfinţită o Troiţă în memoria strămoșilor.

În dimineața zilei, când pe celălalt mal al Prutului, clopotele bisericilor din satele apropiate vesteau prăznuirea voievozilor cerești Mihail și Gavriil, iar în sfintele lăcașuri s-a slujit Dumnezeiasca Liturghie la temelia bisericii, în locul unde pe vremuri era Prestolul, a fost aprinsă o candelă întru pomenirea strămoșilor noștri răposați întru nădejdea învierii și a vieții veșnice.

În această biserică  a făcut primii pași către Dumnezeu vrednicul de pomenire, părintele nostru Sofian (Boghiu). Tot aici,  a învățat ce înseamnă a trăi creștinește,  marele savant Nicolae Moroșanu, care,  la fel s-a născut și a crescut pe malurile Prutului.

Astăzi despre biserica din Cuconeștii Vechi numai pietrele mai vorbesc…

Tinere vlăstare de la gimnaziul din Cuconeștii Noi au curățit teritoriul unde pe vremuri se înălța biserica strămoșilor

Struguri albi la Troița părintelui nostru Sofian

Struguri albi ciorchini în vie, boabe de cristal
Plâns de toamnă ruginie, mustu-i în pocal…

La Troița părintelui nostru Sofian (Boghiu) care se găsește pe malul Prutului în cimitirul din Cuconeștii Vechi, septembrie 2013.

Via a fost plantată pe la începutul anilor 70 sec. trecut. Odată cu înaintarea apelor peste partea de jos a satului, oamenii au plecat, s-au împrăștiat prin lumea mare, iar via Cuconeștilor de altă dată, aflată de mai bine de patru decenii în grija Domnului, ne bucură și astăzi cu rod bogat de struguri…